Loading…

Russell Foster:
Varför sover vi?

TEDGlobal 2013 · 21:46 · Filmed Jun 2013

Russell Foster är neuroforskare inom området cirkadisk dygnsrytm: Han studerar sömncyklerna i hjärnan. Han ställer frågan: Vad vet vi om sömn? Inte mycket, med tanke på att vi sover under en tredjedel av våra liv. I detta talk får vi ta del av tre populära teorier om varför vi sover och Foster krossar vissa myter om hur mycket sömn vi behöver i olika åldrar. Han pekar ut nya, utmanande metoder där man studerar sömnen för att förutse vissa mentala sjukdomar.

Circadian neuroscientist
Russell Foster studies sleep and its role in our lives, examining how our perception of light influences our sleep-wake rhythms. Full bio