Renny Gleeson:
Ռենի Գլիսոն` 404` չգտնված էջի պատմություն

TED2012 · 4:07 · Filmed Feb 2012
Watch next...
Renny Gleeson: Our antisocial phone tricks
arrow

Share this idea

1,553,131
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Օ ո'չ, ոչ ոք չի ուզում տեսնել 404 էջը` չգտնված էջ: Բայց ինչպես Ռենի Գլիսոնն է ցույց տալիս, ներկայացնելով 404 էջի կրեատիվ և զվարճալի սլայդ-շոուներ, յուրաքանչյուր սխալ իրական հնարավորություն է ստեղծել ավելի լավ հարաբերություններ:

Skeptimist
Renny Gleeson helps navigate brands through fresh concepts, such as viral marketing and social media, to find the pulse of the modern consumer. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

148 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.