رافائلو آندره آ

توانایی های ورزشی خیره کننده ی کوادکوپتر ها

16:08 •
Filmed Jan 2013 at TEDGlobal 2013
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
9.5M views

در یک آزمایشگاه روباتیک در مراسم TEDGlobal، رافائلو آندره آ کوادکوپترهای پرنده ی خود را به نمایش می گذارد: روبات هایی که مانند ورزشکاران فکر می کنند و مسائل فیزیکی را با الگوریتم هایی که به آن ها کمک می کند تا فرا بگیرند حل می کند. در یک سری نمایش باحال، آندره آ روبات های پرنده ای را به نمایش می گذارد که اشیاء را در هوا می قاپند، توانایی برقرار کردن تعادل را دارند و می توانند با هم تصمیم بگیرند — و حتماً قسمت بداهه ای که به کمک سنسور های فضایی کواد ها را کنترل می کند ببینید.

Raffaello D'Andrea
/ Autonomous systems pioneer

Raffaello D'Andrea explores the possibilities of autonomous technology by collaborating with artists, engineers and entrepreneurs.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from