Loading…

Nalini Nadkarni:
Налини Надкарни: Наука за живота в затвора

TED2010 · 5:07 · Filmed Feb 2010

Налини Надкарни предизвиква нашата переспектива за дърветата и затворите — тя казва, че и двете неща могат да бъдат по-динамични отколкото си мислим. Чрез партньорство със щата Вашингтон тя представя на затворници класове по науки и програми за опазване, с неочаквани резултати.

Tree researcher
Called "the queen of canopy research," Nalini Nadkarni explores the rich, vital world found in the tops of trees. She communicates what she finds to non-scientists — with the help of poets, preachers and prisoners. Full bio