Loading…

Joshua Walters:
โจชัว วอลเตอร์ :ก็แค่บ้าพอ

Full Spectrum Auditions · 5:51 · Filmed May 2011

ที่งาน TED Full Spectrum Auditions โจชัว วอลเตอร์ นักแสดงตลกซึ่งมีอาการอารมณ์สองขั้ว (ฺBipolar) พาเราเดินไปบนเส้นแบ่งระหว่างอาการป่วยทางจิตกับ "ทักษะ" ของจิต ในการพูดที่ตลกและชวนคิดตามนี้ เขาตั้งคำถามว่า อะไรคือความสมดุลพอดีระหว่างการรักษาความบ้าให้หายไปกับการจับฉวยมุมอันบ้าบอของความคิดสร้างสรรค์แล้วใช้มันอย่างเต็มที่

Comedian, activist
Joshua Walters is a bipolar comedian whose work explores language, creativity, beatboxing and madness ... Full bio