James Hansen

James Hansen: Tại sao tôi phải lên tiếng về biến đổi khí hậu

17:51 •
Filmed Jan 2012 at TED2012
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
1.1M views

James Hansen, nhà khoa học về khí hậu hàng đầu thế giới, chia sẻ về sự tham gia của mình trong các hoạt động nghiên cứu và tranh luận về biến đổi khí hậu. Ông nêu ra rất nhiều dẫn chứng về sự thay đổi và lý giải tại sao ông ngày càng lo lắng về tương lai.

James Hansen
/ Climatologist

James Hansen has made key insights into our global climate — and inspired a generation of activists and scientists.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from