Loading…

Elizabeth Pisani:
Елизабет Писани: Секс, дрога и ХИВ - ајде да се вразумиме

TED2010 · 19:14 · Filmed Feb 2010

Наоружана со освежувачка логика, остроумност и нејзините очила на „сезнајко од јавното здравство“, Елизабет Писани ни ги открива многубројните недоследности во денешните политички системи кои оневозможуваат нашите пари да се користат за ефективна борба против ширењето на ХИВ. Нејзиното истражување на ризичните популации - од наркомани во затвор до сексуални работници на улиците во Камбоџа - ни покажува не толку интиутивни мерки, кои би можеле да го забават ширењето на оваа уништувачка болест.

Author
In Elizabeth Pisani's latest book, she explores the "improbable nation" of Indonesia. Full bio