دیوید بروکز:
زندگی برای رزومه یا مدح و ستایش؟

TED2014 · 5:01 · Filmed Mar 2014
Watch next...
Alain de Botton: A kinder, gentler philosophy of success
arrow

Share this idea

2,137,713
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

به ادعای دیوید بروکز در این سخنرانی کوتاه میانجی گرانه اش، درون هر کدام از ما دو من وجود دارد: یک من که حریص موفقیت است، یک روزمه میسازد، و یک من دیگر که در جستجوی ارتباط، جامعه وعشق است— ارزشهایی که منجر به مدح و ستایشی عظیم می شود. ( جوزف سولوتچیک، آنها را آدم یک و آدم دو نامیده .) بروکز این پرسش را مطرح می کند: آیا می توان بین این دو تعادل برقرار کرد؟

Columnist
New York Times columnist David Brooks is the author of “Bobos in Paradise,” “On Paradise Drive,” "The Social Animal: The Hidden Sources of Love, Character and Achievement", and "The Road to Character." Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

193 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.