Loading…

Arvind Gupta:
Արվին Գուպտա. պատրաստում ենք խաղալիքներ աղբից

INK Conference · 15:30 · Filmed Dec 2010
Subtitles available in 34 languages
View interactive transcript
1,100,603 Total views
Your impact
Share this talk and
track your influence!

INK համաժողովի ընթացքում Արվին Գուպտան ներկայացնում է պարզ, բայց ապշեցնող գաղափար աղբը զվարճալի, լավ մտածված խաղալիքների վերածելու մասին, որոնք կպատրաստեն երեխաներն իրենք գիտության և կոնստրուկցիայի պարզագույն սկզբունքները սովորելիս։

Toymaker
Science educator Arvind Gupta uses simple toys to teach. Full bio

Discuss

110 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Please or sign up to add comments.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.