Loading…

Markus Fischer:
Ռոբոտ, որը ճախրում է ասես թռչունը

TEDGlobal 2011 · 6:19 · Filmed Jul 2011
Watch next...
Janine Benyus: Biomimicry's surprising lessons from nature's engineers
arrow
5,947,330 Total views

Շատ ռոբոտներ կարող են թռնել — բայց ոչ մեկը չի կարող ճախրել թռչնի պես: Դա այդպես էր, նախքան Մարկուս Ֆիշերը և նրա թիմը Ֆեստոյում կառուցված SmartBird-ում, կառուցեցին մի մեծ, թեթև ռոբոտ, մոդելավորված ճայի նման, որը թռնում է թափահարելով իր թևերը: Մի սավառնող ցուցադրություն TEDGlobal 2011-ից:

Designer
Markus Fischer led the team at Festo that developed the first ultralight artificial bird capable of flying like a real bird. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

437 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.