Greek

Open Translation Project volunteers can contact Language Coordinators through their TED profiles.

Theodora Apostolopoulou

London, United Kingdom

Nikolaos Benias

Athens, Greece

Lazaros Boudakidis

Thessaloniki, Greece

Nikoleta Dimitriou

Thessaloniki, Greece

Dimitra Papageorgiou

Thessaloniki, Greece

Chryssa Rapessi

Piraeus, Greece