Brian Goldman

Браян Голдман: Докторите допускат грешки. Можем ли да го обсъдим?

19:28 •
Filmed Jan 2011 at TEDxToronto 2010
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
1.2M views

Всеки доктор допуска грешки. Но, според лекарят Браян Голдман, културата на отрицание (и срам) пречи на докторите да обсъждат тези грешки или да ги използват да се учат и подобряват. Разказвайки истории от собствената си практика, той призовава докторите да започнат да споделят, когато грешат.

Brian Goldman
/ Physician, broadcaster

Brian Goldman is an emergency-room physician in Toronto, and the host of CBC Radio’s "White Coat, Black Art."  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from