Markus Fischer

चराजस्तै उड्ने रोबोट

6:19 •
Filmed Jan 2011 at TEDGlobal 2011
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
5.9M views

धेरै रोबोटहरु छन् जो उड्न सक्छन् — तर साच्चैको चराजस्तो उड्न सक्ने छैनन् । तर त्यो सम्भव त्यतिबेला भयो जब मार्कस फिसर र उनको फेस्टो स्थित सहयोगीहरुले स्मार्टबर्ड बनाए। सिगल नामक चरामा आधारित एउटा अत्यधिक हलुका रोबोट बन्यो, जुन सिर्फ पँखेटा फड्फडाएर उड्छ। टेड ग्लोबल २०११को एउटा ताजा प्रस्तुति ।

Markus Fischer
/ Designer

Markus Fischer led the team at Festo that developed the first ultralight artificial bird capable of flying like a real bird.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from