2,773,817 views | ترویس رییدر • TEDxMidAtlantic

تقلای ترک مسکن -- و چیزی که پزشکان باید به بیماران در این زمینه بگویند