Return to the talk Watch the talk

Subtitles and Transcript

Select language

Translated by David J. Kreps Finnemann
Reviewed by Anders Finn Jørgensen

0:11 Virksomheder mister kontrollen. Det der sker på† Wall Street forbliver ikke læ‘ngere på† Wall Street. Det der sker i Vegas, ender på† YouTube. (Latter) Omdømme er skrøbelige. Loyalitet er upå†lideligt. Management teams virker til i højere grad at væ‘re fjernet fra deres personale. (Latter) En nylig meningsm†åling viste at 27 procent af chefer tror p†å at deres personale bliver inspireret af deres virksomhed. Men, i den samme meningsmå†ling, var kun fire procent af personalet enige. Virksomheder mister kontrollen med deres kunder og deres ansatte. Men gør de virkelig det?

0:51 Jeg er markedsføringsmand, og som en markedsføringsmand, ved jeg at jeg aldrig i virkeligheden har haft kontrol. Ens brand er hvad andre mennesker siger om en mens man ikke er til stede i rummet, ifølge talemå†den. Hyperforbindelse og gennemskuelighed tillader virksomheder til nu at væ‘re i det rum, 24/7. De kan lytte og deltage i samtalen. Faktisk, har de mere kontrol over deres tab af kontrol end nogensinde før. De kan designe efter det. Men hvordan?

1:21 For det første, kan de give ansatte og kunder mere kontrol. De kan samarbejde med dem i skabelsen af ideer, viden, indhold, designs og produkter. De kan give dem mere kontrol over prisfasts‘ættelse, som er det bandet Radiohead gjorde med deres betal-hvad-du-vil online release af deres album "In Rainbows." Købere kunne bestemme prisen, men tilbuddet var eksklusivt, og var kun gyldigt i en begr‘ænset periode. Albummet solgte flere kopier end tidligere udgivelser fra bandet. Den danske chokolade virksomhed Anthon Berg å†bnede en så†kaldt "gavmild butik" i København. Den bad kunder om at købe chokolade med løftet om gode gerninger mod deres k‘ære. Det vendte transaktioner til interaktioner, og generøsitet til en valuta. Virksomheder kan endda give kontrol til hackere. Da Microsoft Kinect udkom, den bevæ‘gelses styrede udvidelse til deres Xbox spillekonsol, tiltrak det med det samme hackernes opm‘ærksomhed. Microsoft bekæ‘mpede først hackerne, men skiftede s†å kurs da de blev klar over at der var goder ved aktivt at støtte fæ‘llesskabet. Den følelse af medejerskab, den gratis omtale, den tilføjede væ‘rdi, hjalp med at drive salget.

2:36 Den ultimative bemyndigelse af kunder er at bede dem om ikke at købe. Udendørs klæ‘dehandleren Patagonia, opfordrede sine potentielle kunder til at kigge på† eBay efter deres brugte produkter og til at sæ‘tte en ny så†l i deres sko inden de købte nye. I en endnu mere radikal holdning imod forbrugerisme, indsatte virksomheden en "Køb Ikke Denne Jakke" annonce i shopping sæ‘sonens højdepunkt. Det satte må†ske korttidssalget på† spil, men det bygger varende, langtidsloyalitet baseret på† fæ‘lles væ‘rdier.

3:08 Undersøgelser har vist, at at give de ansatte mere kontrol over deres arbejde gør dem lykkeligere og mere produktive. Den brasilianske virksomhed Semco Group lader deres ansatte sammensæ‘tte deres eget arbejdsskema og selv deres løn. Hulu og Netflix, blandt andre virksomheder, har en å†ben feriepolitik.

3:27 Virksomheder kan give mennesker mere kontrol, men de kan også† give dem mindre kontrol. Den traditionelle virksomheds visdom fort‘æller at tillid oprettes ved forudsigelig adf‘ærd, men nå†r alt er jæ‘vnt og standardiseret, hvordan skaber man så† meningsfulde oplevelser? At give mennesker mindre kontrol er m†åske en vidunderlig m†åde at modvirke overfloden af valgmuligheder og gøre dem lykkeligere. Se på† rejse servicen Nextpedition. Nextpedition gør rejsen til et spil, med overraskende twists og drejninger hen ad vejen. Det fortæ‘ller ikke den rejsende hvor hun skal hen før det sidste minut, og information bliver leveret lige i tide. På† samme må†de, lancerede det hollandske flyselskab KLM en surprise kampagne, der tilsyneladende vilk†årlig delte små† gaver ud til rejsende på† vej til deres destination. Det engelsk baserede Interflora overv†ågede Twitter for brugere der havde en då†rlig dag, og sendte dem så† en gratis blomsterbuket.

4:29 Er der noget virksomheder kan gøre for at f†å deres ansatte til at føle sig mindre tidspresset? Ja. Tvinge dem til at hjæ‘lpe andre. En nylig undersøgelse foreslog at hvis man sørgede for at de ansatte af og til udførte en altruistisk opgave i løbet af dagen, stiger deres samlede produktivitets følelse. Hos Frog, firmaet jeg arbejder for, afholder vi interne korte møder der forbinder gamle og nye ansatte, der hj‘ælper dem med hurtigt at læ‘re hinanden at kende. Ved at bruge en striks process, giver vi dem mindre kontrol, fæ‘rre valg, men vi sørger for flere og rigere sociale interaktioner.

5:06 Virksomheder er skaberne af deres formuer, og ligesom os alle, er de total udsat for lykketr‘æf. Det burde gøre dem mere ydmyge, mere s†årbare og mere menneskelige. I sidste ende, som hyperforbindelse og gennemskuelighed afslører virksomheders opførsel i fuldt dagslys, er det at v‘re sande overfor deres sande selv den eneste levedygtige v‘ærdiholdning. Eller som ballet danseren Alonzo King sagde, "Det der er interessant ved dig er dig." For at virksomheders ‘ægte selv kan skinne igennem, er å†benhed altafgørende, men radikal †åbenhed er ikke en løsning, fordi nå†r alt er å†bent, er intet †åbent. "Et smil er en dør der er halvt å†ben og halvt lukket," skrev forfatteren, Jennifer Egan. Virksomheder kan give deres ansatte og kunder mere eller mindre kontrol. De kan bekymre sig om hvor meget å†benhed er godt for dem, og hvad der skal forblive lukket. Eller de kan bare smile, og forblive †åbne for alle muligheder. Tak. (Bifald) (Bifald)