T. Morgan Dixon và Vanessa Garrison

Đi bộ như là một hành động cách mạng của việc tự chăm sóc bản thân

960,619 views • 15:33
Subtitles in 9 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

"Khi phụ nữ da màu bước đi, mọi thứ thay đổi", theo T. Morgan Dixon và Vanessa Garrison, những nhà sáng lập của tổ chức sức khỏe phi chính phủ GirlTrek. Họ đang làm một nhiệm vụ giúp làm giảm nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở phụ nữ da màu hoàn toàn có thể tránh được — và xây dựng nên cộng đồng trong quá trình làm nhiệm vụ của họ. Nhưng làm cách nào? Bằng cách khiến cho một triệu phụ nữ và thiếu nữ da màu ưu tiên chăm sóc sức khỏe của bản thân họ, cùng buộc dây giày lên và bước đi theo hướng lành mành và sống trọn vẹn nhất.

About the speakers
T. Morgan Dixon · Health activist

T. Morgan Dixon is the co-founder and CEO of GirlTrek, inspiring more than 100,000 neighborhood walkers.

T. Morgan Dixon is the co-founder and CEO of GirlTrek, inspiring more than 100,000 neighborhood walkers.

Vanessa Garrison · Health activist

As COO of GirlTrek, Vanessa Garrison mobilizes African American women and girls to reclaim their health and communities through walking.

As COO of GirlTrek, Vanessa Garrison mobilizes African American women and girls to reclaim their health and communities through walking.