589,153 views | سوزان گراهام • TEDMonterey

روشی جدید برای بازگرداندن تنوع زیستی زمین -- از هوا