۶ افسانه در مورد قرون وسطی که همه باور دارند - استفانی هانچل اسمیت

1,175,743 views |
استفانی هانچل اسمیت |
TED-Ed
• March 2023