Return to the talk Watch the talk

Subtitles and Transcript

Select language

Translated by Svilen Dimitrov
Reviewed by Ina Krasteva

0:11 Преди пет години бях в творчески отпуск и се върнах в медицинския университет, където следвах. Видях се с реални пациенти и облякох бялата престилка за първи път от 17 години, всъщност откакто станах консултант по управление.

0:29 Две неща ме изненадаха по време на едномесечния ми престой. Първото бе, че обичайната тема на разговорите ни бяха бюджетите на болницата и орязване на разходите, а второто нещо, което наистина ме притесни, всъщност бе, че част от колегите, които срещнах, някогашни приятели от медицинския факултет, които познавах като едни от най-умните, най-мотивираните, ангажирани и пламенни хора, които някога съм срещал, много от тях са станали цинични, незаинтересовани или са се отдалечили от управлението на болницата. Това фокусиране върху орязване на разходите ме накара да се запитам дали не забравяме пациента?

1:08 Много от страните, които представяте, а и там откъдето идвам и аз се борят с цената на здравеопазването. То е голяма част от националните бюджети. Много различни реформи целят задържането на този растеж. В някои страни пациентите чакат дългo за операция. В други страни, нови лекарства не се реимбурсират и поради това не достигат до пациентите. В някои страни, лекарите и медицинските сестри са в известен смисъл удобния виновник за правителствата. В крайна сметка, скъпите решения в здравеопазването се взимат от лекарите и медицинските сестри. Избирате скъпо лабораторно изследване, избирате да оперирате възрастен и нестабилен пациент. Така че ограничавайки свободата на избор на лекарите, се постига задържане на разходите. В крайна смета, някои лекари биха казали днес, че нямат пълната свобода да изберат това, което считат, че е най-доброто за техните пациенти. Така че не е чудно, че някои от старите ми колеги са разочаровани.

2:11 Разгледахме въпраса в BCG и се запитахме дали това е правилния подход да се управлява здравеопазването. Затова направихме крачка назад и се запитахме: "Какво всъщност искаме да постигнем?" В крайна сметка в здравеопазването ние целим да подобрим здравето на пациентите и това трябва да стане с ограничени разходи или такива, които можем да си позволим. Това се нарича здравеопазване базирано на стойност. На екрана зад ме се вижда какво имаме предвид под стойност: резултати, които са от значение за пациентите отнесено към изразходваните пари. Това бе прекрасно обяснено в книга от 2006г. с автори Майкъл Портър и Елизабет Тайсбърг.

2:53 На тази снимка е моят тъст, заобиколен от трите си красиви дъщери. Когато започнахме проучването си в BCG, решихме да не се вглеждаме толкова в разходите, а вместо това да гледаме качеството и едно от нещата в проучването, което ни впечатли бе варирането. Сравнявайки болниците в една държава, ще откриетенякои изключително добри, но ще откриете и много в извънредно лошо състояние. Разликите бяха драматични. Ерик, моя тъст, страда от рак на простата и най-вероятно се нуждае от операция. Живеейки в Европа той може да избере да отиде в Германия, чиято система на здравеопазване се ползва с добра репутация. Ако отиде там и посети средностатистическа болница, рискът да не може да се стиска ще е около 50% и затова ще му се наложи отново да носи пелени. Подхвърляш монета. 50% риск. Това е доста. Ако вместо това отиде в Хамбург, в клиниката Martini-Klinik, рискът ще бъде 1 на 20. Или подхвърляш монета, или поемаш риск 1 на 20. Това е огромна разлика, 7 пъти разлика. Проучвайки много болници за множество различни заболявания, откриваме тези огромни разлики.

4:15 Но вие и аз не го знаем. Нямаме данните. А често всъщност данните не съществуват. Никой не знае. Така че ходенето в болница е като лотария.

4:26 Не е нужно да бъде така. Има надежда. В края на 70-те години група шведски хирурзи ортопеди на едно годишно събиране, обсъждат различните процедури, които използват при бедрени операции. Вляво на този слайд са показани множество метални части, изкуствени бедра, които бихте използвали ако някой се нуждае от ново бедро. Всички осъзнават, че имат индивидуален начин на опериране. Всеки твърдял, че "Моята техника е най-добрата," но никой всъщност не знаел и си го признали. И си казали: "Вероятно ще е нужно да измерим качеството, за да разберем и да се поучим от най-доброто." Така те прекарват две години в дебати: "И какво е всъщност качество при операция на бедро?" "Трябва да се измери това." "Не, трябва да се измери онова." Най-накрая се разбрали и започнали да анализират и да споделят данните. Много скоро открили, че поставянето на цимент в костта на пациента преди да се постави металното тяло всъщност е значително по-трайно и повечето пациенти не би им се наложила повторна операция до края на живота. Публикували данните и това всъщност преобразило клиничната практика в страната. Всеки видял, че в това има много смисъл. От тогава те публикуват всяка година. Веднъж годишно публикуват класация: кой е най-добър и кой е на дъното? Разменят си посещения, за да се учат, което е един непрекъснат цикъл на усъвършенстване. Дълги години шведските тазобедрени хирурзи имали най-добрите резултати в света, поне от тези, които всъщност правели измервания, а много не го правели.

6:06 Намирам този принцип за много вълнуващ, Лекарите се събират, обединяват се около това какво е качество, започват да измерват, споделят данните, виждат кой е най-добър и се учат от него. Постоянно усъвършенстване.

6:22 Но това не е единственото вълнуващо нещо. Това е само по себе си вълнуващо. Но ако се върнем на разходната страна на уравнението, и я разгледаме се оказва, че тези, които се фокусират върху качеството, всъщност имат най-ниските разходи, въпреки че не това е била първоначалната цел. Ако се върнем на историята за операция на бедрото, преди няколко години се проведе изследване, в което се сравняваха САЩ и Швеция. Изследването проучваше колко пациенти са се нуждаели от повторна операция в рамките на седем години от първата. В САЩ броят бе три пъти по-висок от този в Швеция. Толкова много ненужни операции, и толкова много ненужно страдание за всички оперирани пациенти за тези седем години. Може да си представите колко много може да се спести на обществото.

7:14 Проведохме проучване, в което анализирахме данни на ОИСР. ОИСР прави понякога проучване на качеството на медицинските грижи за държавите членки, за които има данни. За много заболявания в САЩ качество всъщност е под средното за ОИСР, Ако американската здравна система се фокусираше повече върху измерване на качеството и повиши качеството на средното ниво на ОИСР, това би спестило на американския народ 500 млрд. долара годишно. Това са 20% от бюджета за здравеопазване на страната.

7:54 Сигурно си казвате, че тези числа са фантастични, което е напълно логично, но дали е възможно? Това би било смяна на модела на здравеопазване и твърдя, че това е не само възможно, но и необходимо да се случи. Носители на промяната са лекарите и медицинските сестри в системата на здравеопазването.

8:15 В практиката си на консултант, всяка година съм се срещнал със сто и повече лекари, медицински сестри и друг болничен персонал или служители в сферата на здравеопазването. Общото между всички тях е, че те наистина се интересуват какво постигат от гледна точка на качество за пациентите. Лекарите, както повечето от вас в публиката, обичат да се състезават. Винаги са били първи в клас. И ние сме били най-добрите в клас. И ако някой им покаже, че резултатът от тяхната работа с пациентите им не е по-добър от този на другите, те биха направили, каквото е нужно, за да се усъвършенстват. Но повечето от тях не са наясно. Лекарите обаче имат и друга характерна черта. Те се стимулират получавайки признание от колеги. Ако един кардиолог се обади на друг в конкурентна болница и обсъди, защо другата болница има толкова по-добри резултати, те ще споделят. Ще споделят информацията как да се подобрят. Така с измерване и създаване на прозрачност, се получава цикъл на постоянно усъвършенстване, както се вижда на този слайд.

9:24 Може да си помислите, че това е добра идея, но то не е само идея. Това се случва в действителност. Създаваме глобална общност, голяма глобална общност, в която ще можем да измерваме и сравняваме постиженията си. Заедно с две академични институции, Майкъл Портър от Харвардското училище по бизнес и института Каролинска в Швеция, BCG създаде нещо което наричаме ICHOM. Може да го помислите за кихане, но не е кихане, а е акроним. Той идва от Международен Консорциум за Измерване Резултатите в Здравеопазването. Събираме заедно водещи лекари и пациенти, за да обсъдят, заболяване по заболяване, какво е всъщност качество, какво трябва да измерваме и да направим тези стандарти глобални. Четири работни групи се занимаваха през изминалата година с: катаракта, болки в гърба, заболявания на коронарната артерия като на пример сърдечен удар и рак на простата. Четирите групи ще публикуват данните си през ноември тази година. За първи път ще можем да сравняваме съвместими неща, не само в рамките на една страна, а между отделни страни. Следващата година възнамеряваме да включим осем заболявания, по-следващата година - 16. В рамките на три години планираме да покрием 40% от по-значимите заболявания. Сравнение на съвместими неща. Кой е по-добър? Защо е по-добър?

10:59 Преди пет месеца водих семинар в най-голямата университетска болница в Северна Европа. Новата им гл. изпълнителна директорка има визия за бъдещето: Бих желала да управлявам голямата ми институция с акцент върху качеството, което се базира на резултата за пациентите. В този конкретен ден бяхме на семинар заедно с лекари, медицински сестри и друг персонал обсъждайки левкемията при децата. Групата обсъждаше, как да се измерва качеството днес? Може ли да се подобри това измерване? Обсъждахме, как се лекуват такива деца, какви са важните подобрения? Обсъдихме и какви са разходите за такива пациенти, можем ли да оптимизираме лечението? Стаята кипеше от енергия. Имаше толкова много идеи, толкова ентусиазъм. В края на събранието, председателят на департамента се изправи. Огледа групата и каза, забравих да спомена, че първо си вдигна ръката, вдигна си ръката, стисна юмрук, и каза на групата, "Благодаря ви. Благодаря ви. Днес, най-накрая обсъждаме какво се прави както трябва в тази болница."

12:13 Измервайки стойността в здравеопазването, това е не само разходите, но и резултатите, които са от значение за пациентите, ще превърнем персонала в болниците и в коя да е част на системата на здравеопазване от проблем във важна част от решението. Вярвам, че измерването на стойността в здравеопазването ще породи революция и съм убеден, че основателя на съвременната медицина, гъркът Хипократ, който винаги е поставял пациента в центъра, ще се усмихне от отвъдното.

12:43 Благодаря ви.

12:46 (Аплодисменти)