קן רובינסון - איך לחמוק מעמק המוות של החינוך.

12,500,975 views | Sir Ken Robinson • TED Talks Education