چه اتفاقی برای هسته زمین می‌افتد؟ - شانون اودل

374,024 views |
شانون اودل |
TED-Ed
• July 2023