"روری سوترلند" : درس های زندگی از یک کارمند شرکت تبلیغاتی

3,510,635 views | Rory Sutherland • TEDGlobal 2009