رابرت فول:
روبات هایی مجهز به اسرار بدشکل ترین موجودات طبیعت

TED2014 · 5:07 · Filmed Mar 2014
Watch next...
Robert Full: The sticky wonder of gecko feet
arrow

Share this idea

1,218,004
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

چگونه روبات ها می توانند بیاموزند که در زمین های ناهموار پایدار بمانند،وارونه حرکت کنند، در هوا حرکات ژیمناستیک انجام داده و بدون صدمه زدن به خودشان روی دیوار حرکت کنند؟ رابرت فول بدن شگفت انگیز سوسک ها را بررسی می کند تا نشان بدهد که این موجودات چه چیزهایی را می توانند به مهندسان رباتیک بیاموزند.

Biologist
Robert Full studies cockroach legs and gecko feet. His research is helping build tomorrow's robots, based on evolution's ancient engineering. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

49 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.