Return to the talk Watch the talk

Subtitles and Transcript

Select language

Translated by Ahmad Mohammadzadeh
Reviewed by Leila Ataei

0:11 حتی نفرت انگیز ترین موجودات طبیعت، اسرار مهمی دارند، اما چه کسی می خواهد که یک گروه سوسک به سمت او بیایند؟

0:20 یکی از بزرگترین تفاوت ها بین طبیعت و تکنولوژی انسانی، به مقاوم بودن مربوط می شود. سیستم های روباست در محیط پیچیده و جدید پایدار هستند. شایان ذکر است که سوسک ها می توانند هنگام راه رفتن روی زمین های خشن خود را تثبیت کنند. وقتی یک جِت پَک یا کوله پشتی پرتابی پشت آنها بگذاریم یا اختلالی مانند زلزله به آنها بدهیم، خواهیم دید که پاهای تنظیم شده شگفت انگیزشان به آنها اجازه خودپایداری می دهد، بدون اینکه از قدرت مغز خود استفاده کنند. آنها می توانند در زمینهای پیچیده ای مانند چمن حرکت کنند بدون اینکه دچار مشکل شده یا پایداری خود را از دست بدهند. ما رفتار جدیدی را کشف کردیم که آنها به خاطر جسمشان، به طور خودکار به پهلویشان می غلتند تا از چمن آزمایشی مصنوعی عبور کنند.

0:58 سیستم های روباست می توانند چندین کار را با ساختاری یکسان انجام دهند. رفتار جدیدی را که ما کشف کردیم برایتان می گویم. حیوانات می توانند به سرعت بچرخند و ناپدید شوند، در کمتر از ۱۵۰ میلی ثانیه - که هرگز نمی توانید آنها را ببینید - با استفاده از همان ساختاری که برای دویدن استفاده می کنند. پاهایشان. آنها می توانند وارونه و به سرعت روی میله ها، شاخه ها و سیم ها بدوند، و اگر یکی از آن شاخه ها را تکان دهید می توانند این کار را بکنند. آنها می توانند حرکات ژیمناستیکی انجام دهند که هیچ کدام از روبات های ما در حال حاضر نمی توانند. و آنها قدرت مانورپذیری تقریباً نامحدودی با ساختاری مشابه، و دسترسی بی سابقه ای به انواع مختلفی از محیط ها دارند. آنها بالهایی دارند که وقتی گرم می شوند برای پرواز استفاده می کنند اما آنها این بال ها را برای چرخیدن در زمانی که ناپایدار می شوند هم استفاده می کنند. بطرز بسیار موثری.

1:46 سیستمهای روباست همچنین متحمل خطا و خرابی امن هستند. این پای یک سوسک است. که دارای تیغها، نوارهای چسبناک و چنگال است، اما اگر آن پاها را قطع کنید، باز هم می توانند در زمین های خشن حرکت کنند - شبیه به ویدئوی پایین که مشاهده می کنید - بدون اینکه سرعت آنها کم بشود. فوق العاده است. سوسک ها می توانند بدون پاهایشان از شبکه های توری بالا بروند. اینجا حیوانی است که در حال استفاده از روش سه پایه عادی و متناوب می باشد. سه پا، سه پا، سه پا، اما در طبیعت، حشرات اغلب پاهای خود را از دست می دهند، اینجا حیوانی است که از دوپای وسط استفاده می کند. حشره می تواند حتی سه پای خود را از دست بدهد و طرز حرکت جدیدی را در پیش بگیرد. حرکت پرشی. و باید اشاره کنم که تمام این ویدئوها ۲۰ مرتبه آهسته شده اند. بنابراین آنها واقعا سریع هستند.

2:30 سیستم های روباست در برابر آسیب مقاوم هستند. اینجا حیوانی است که از دیواری بالا می رود. این حرکت شبیه به یک صعود سریع،روان و عمودی است اما وقتی آن را آهسته می کنید چیزی متفاوت را می بینید. این کاری است که آنها انجام می دهند. آنها عمداً با سر به دیوار برخورد می کنند که باعث می شود سرعتشان کم نشده و بتوانند در ۷۵ میلی ثانیه از دیوار بالا بروند. آنها می توانند این کار ها را انجام دهند به این دلیل که اسکلت خارجی فوق العاده ای دارند. و واقعاً از مفاصل سازگاری ساخته شده اند که لوله ها و صفحات هستند و به یکدیگر متصل می باشند. این یک کالبدشکافی از شکم سوسک است. شما صفحات و غشاء های سازگار را مشاهده می کنید.

3:08 همکاران مهندس من در برکلی با همکاری دانش آموزان، تکنیک افسانه ای طراحی کرده اند. در این روش شما می توانید اسکلت را تا کنید، آن را برش دهید، ورقه ورقه کنید و به شکل یک روبات در بیاورید. می توانید این کار را در کمتر از ۱۵ دقیقه انجام دهید. این روبات ها، DASH نامیده می شوند که مخفف ربات شش پای انعطاف پذیر خودمختار است. این روبات ها بسیار سازگار هستند و قابل ذکره که به دلیل ویژگی هایشان روباست هم به حساب می آیند. قطعاً به طرز شگفت انگیزی در برابر آسیب مقاوم اند. (خنده) این روبات ها بعضی از رفتارهای سوسک ها را دارند، بنابراین می توانند از بدن هوشمند و سازگارشان برای بالا رفتن از دیوار به شکلی بسیار ساده استفاده کنند. آنها قسمتی ابتدایی از رفتارِ وارونه شدن سریع را نیز دارا هستند که به کمک آن ناپدید می شوند.

4:06 حالا می خواهیم بدانیم چرا آنها هرجایی می توانند بروند. ما کشف کردیم که می توانند از میان شکاف سه میلیمتری، و ارتفاع دو سکه ی بهم چسبیده عبور کنند. و وقتی این کار را انجام می دهند می توانند با سرعتی بالا از آن فضاهای محدود عبور کنند طوری که هرگز آنها را نمی بینید. برای اینکه بهتر متوجه شوید ما یک سی تی اسکن از اسکلت آنها انجام دادیم و می بینید که این موجودات می توانند بیش از چهل درصد از بدنشان را فشرده کنند. ما آنها در یک ماشین تست ماده قرار دادیم تا آنالیز جسمش را بررسی کنیم و دیدیم که می توانند در برابر نیرویی هشتصد برابر وزنشان مقاومت کنند و بعد از آن با حالتی معمولی بدوند و پرواز کنند.

4:40 بنابراین شما هیچوقت نمی دانید پژوهش های مبتنی بر کنجکاوی به کجا منجر می شوند و یک روز ممکن است بخواهید که یک گروه از روبات های الهام گرفته شده از سوسک به سوی شما بیایند. (خنده)

4:58 ممنونم.

5:00 (تشویق)