جت‌پک‌ها چگونه کار می‌کنند؟ و چرا هر کداممان نمی‌توانیم یکی داشته باشیم؟ - ریچارد براونینگ و دبی براونینگ

306,826 views |
ریچارد براونینگ و دبی براونینگ |
TED-Ed
• February 2022