ความรุ่งโรจน์และล่มสลายของจักรวรรดิอิสลามยุคกลาง

869,244 views | Petra Sijpesteijn และ Birte Kristiansen • TED-Ed