Return to the talk Watch the talk

Subtitles and Transcript

Select language

Translated by Nekruz Ismoilov
Reviewed by Sheroz Ismoilov

0:11 Сайёхати ман ба Афгонистон чанд сол пеш аз сархади шаркии давлати ман, ватани ман, Полша огоз ёфт. Ман дар чангалхои аз хикояхои бибиям сайру гашт мекардам. Дар замине, ки дар хар як сахро кабр пинхон карда шудааст, чое, ки миллион одамон ё депортатсия шуда буданд, ё дар асри XX кушта шуда буданд.

0:42 Аз паси харобихо ман чои рухро ёфтам. Ман бо одамони одди шинос шудам. Ман дуои онхоро шунидам ва нони онхоро хурдам. Баъд ман 20 сол ба шарк рафтам — аз Аврупои Шарки то Осиёи Маркази — бо куххои Кавказ, Шарки Наздик, Африкаи шимоли, Руссия. Ва ман хеч гох одамони аз инхо оддитар надида будам. Ва ман дуо ва нони онхоро таксим кардам. Ана барои чи ман ба Афгонистон рафтам.

1:19 Як бор ман купруки аз болои дарёи Ёксуро гузаштам. Ман танхо будам ва пиёда мерафтам. Ва аскари афгон чунон дар таачуб монда буд, ки хатто мондани мухрро дар шиносномаи ман фаромуш кард. Вале вай ба ман чой рехт. Ва ман фахмидам, ки таачуби вай барои ман мухофизати ман шуд.

1:39 Инак, ман бо асп, кутосхо, автомобилхои боркаш, автостоп, аз сархади Эрон то поён, то охири Дахлези Ваханск рафтам ва сайёхат кардам. Ва бо чунин тарз ман нур - равшании нонамоёни Афгонистонро ёфтам. Яроки ягонаи ман дафтари ёддошт ва Leica-и ман буданд. Ман дуои суфиён — мусулмонхои одди, бадбинони Толибонро, шунидам. Дарёи нонамоёне, ки бо тасаввуф пайвасткунанда аз Гиброалтар то Хиндустон. Масчидхое, ки дар онхо хоричиёнии боиззат дуои хайрро пош дода, бо чашмони ашколуд онхоро мисли тухфа кабул мекарданд.

2:35 Мо дар бораи давлат ва одмоне, ки чуръати мухофизат мекунем, дехахое, ки дар онхо доруи ягона аз дард ва гуруснаги ин афюн мебошад, чи медонем? Ин одамони мутеи нашъа дар бомхои Кобул 10 сол пеш, баъди саршавии чанги мо. Ин духтарони кучманчие, ки барои сохибкорони афгон фохиша шудаанд.

3:08 Мо дар бораи занхои баъд аз гузаштани дах соли баъди чанг чи медонем? Бо чунин халтаи нейлонии дар Хитой тайёр кардашуда, бо номи фаранчин пушонида шуда. Ман як бор мактаби калонтарин дар Афгонистон, мактаб барои духтаронро дидам. 13 000 духтарон дар ин чо дар таги замин, пур аз каждум мехонанд. Ишки онхо ба хондан чунон калон буд, ки ман гиристам.

3:48 Мо дар бораи тахдидхои марг аз Толибоне, ки ба назди дархо омада, ба одамоне, ки чуръат карда духтарони худро ба мактаб мефиристанд мурочиат мекунанд, ба мисли дар Балх? Минтака бехавф нест, вай аз толибон пур аст, вале барои онхо фарк надорад.

4:06 Ман кушиш мекунам ба одамони хомуш овоз дихам, то ки рушноии нонамоёни аз паси пардаи бозии калон, дунёхои майдае, ки Воситахои Ахбори Омма ва «пайгамбарони» ихтилофи глобали ахамият намедиханд нишон дихам.

4:23 Ташакур.

4:25 (Карсак)