Michael Porter

Tại sao doanh nghiệp có thể giải quyết tốt các vấn đề xã hội?

1,592,362 views • 16:28
Subtitles in 29 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

Tại sao chúng ta phải tìm đến các tổ chức chính phủ và phi chính phủ để giải quyết các vấn đề lớn nhất của xã hội? Michael Porter thừa nhận ông có thiên vị, ở cương vị là giáo sư trường kinh doanh, nhưng ông muốn mọi người lắng nghe nghiên cứu của ông về việc cho phép doanh nghiệp cố gắng giải quyết các vấn đề xã hội phức tạp như biến đổi khí hậu và thiếu nguồn nước. Tại sao vậy? Bởi vì khi doanh nghiệp giải quyết một vấn đề, nó tạo ra lợi nhuận, và nhờ đó giải pháp được nâng cao.

About the speaker
Michael Porter · Business strategist

Michael E. Porter wrote the books on modern competitive strategy for business. Now he is thinking deeply about the intersection between society and corporate interests.

Michael E. Porter wrote the books on modern competitive strategy for business. Now he is thinking deeply about the intersection between society and corporate interests.