Mellody Hobson:
Mù màu hay cảm màu?

TED2014 · 14:14 · Filmed Mar 2014
Watch next...
Thelma Golden: How art gives shape to cultural change
arrow

Share this idea

2,097,182
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Chủ đề về chủng tộc có thể trở nên rất nhạy cảm. Là một nhà điều hành tài chính, Mellody Hobson nhận định rằng, đó là "một chuyện thị phi trong đàm thoại". Tuy nhiên, đó đúng chất là tại sao chúng ta cần phải mở rộng việc bàn luận về nó. Trong buổi diễn thuyết đầy tương tác mang tính thuyết phục này, Hobson làm sáng tỏ trường hợp về bày tỏ cởi mở về vấn đề này - và đặc biệt về sự đa dạng trong việc tuyển dụng nhân sự — cho một nền kinh tế và xã hội tốt hơn.

Investment expert
Mellody Hobson is president of Ariel Investments, a value-driven money management firm — and an advocate for financial literacy and investor education. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

348 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.