1,255,004 views | Марлон Петерсон • TED Residency

Би хүн биш гэж үү? Эрүүгийн эрх зүйг шинэчлэе