Những kỹ năng cần thiết trong thế giới không thể đoán trước.

4,010,121 views |
Margaret Heffernan |
TEDSummit 2019
• July 2019