Sử dụng giấy thì tốt hơn nhựa? Đâu là sự thật

1,480,270 views | Leyla Acaroglu • TED2013