เคล็ดลับประหลาดนี้ช่วยให้คุณเรียกกองทัพไส้เดือนออกมาได้ - เคนนี คูแกน

1,011,081 views | เคนนี คูแกน • TED-Ed