เคล็ดลับประหลาดนี้ช่วยให้คุณเรียกกองทัพไส้เดือนออกมาได้ - เคนนี คูแกน

1,219,415 views |
เคนนี คูแกน |
TED-Ed
• July 2022