तुम्हाला जुळे भावंड असू शकते (पण तुम्ही समजता तसे नाही) -कायला मंडेल शीटस.

2,574,499 views |
कायला मंडेल शीटस |
TED-Ed
• September 2021