آیا می‌توانید از خلقت کیهان با حل این معما نجات پیدا کنید؟ - جیمز تانتون

1,021,479 views |
جیمز تانتون |
TED-Ed
• February 2022