Како да им зборуваме и како и да ги слушаме транс-родовите луѓе

1,954,193 views |
Џексон Берд |
TED Residency
• June 2017