Return to the talk Watch the talk

Subtitles and Transcript

Select language

Translated by Mile Živković
Reviewed by Dejan Vicai

0:11 Znate, disekcija leševa je tradicionalni način učenja ljudske anatomije. Za studente je to veliko iskustvo, ali za školu može biti veoma teško ili skupo za izvesti. Saznali smo da se većina nastave anatomije održava bez laboratorije za disekciju leševa. Možda iz tih razloga ili u zavisnosti od toga odakle ste, leševi nisu lako dostupni. Da bi rešili ovaj problem, sa dr Braunom iz Stenforda razvili smo virtualni sto za disekciju. Ovo zovemo Anatomskim stolom. Uz pomoć ovog stola studenti mogu da dožive iskustvo disekcije bez ljudskog leša. Oblik stola je bitan i pošto je interaktivan na dodir, baš kao disekcije koje se rade u laboratoriji ili poput načina na koji hirurg operiše pacijenta, bukvalno možete biti u interakciji sa vašim stolom. Naše digitalno telo je u razmeri 1:1 tako da je ovo upravo isti način na koji će studenti videti pravu anatomiju. Sada ću izvesti neke demonstracije. Kao što možete da vidite, koristim prst da bih komunicirao sa svojim digitalnim telom. Napraviću par rezova. Mogu da sečem gde god hoću, tako da ću seći ovde. Onda će telo pokazati unutrašnjost. Mogu da promenim svoj rez kako bih video različite delove. Možda bih mogao da sečem ovde, da vidim mozak i mogu da promenim svoj rez. Možete da vidite neke unutrašnje organe. Ovo nazivamo režimom za sečenje. Sada ću da napravim još jedan rez. Upravo tu. Ovo pokazuje dosta unutrašnje strukture. Ako želim da vidim pozadinu, mogu da okrenem telo i gledam otpozadi. Ovako. Ako su za vas ove slike neprijatne ili uznemiravajuće, to znači da smo uspeli u svom zadatku. Naši doktori su rekli da je ovo melem za oči. Umesto raskomadavanja tela, voleo bih da radim klinički smislenije disekcije. Sada ću da uradim sledeće: skinuću svu kožu, mišiće i kosti, kako bih video nekoliko unutrašnjih organa. Ovako. Recimo da želim da isečem jetru upravo ovde. U redu. Recimo da me zanima srce. Sada ću malo da operišem. Iseći ću neke vene, arterije. Ups! ... Tokom prave operacije ne želite da čujete "ups". (Smeh) Ali srećom naš digitalni čovek ima opciju poništavanja. (Smeh) U redu. Dobro onda. Hajde da uvećam sliku. Napraviću rez ovde. I onda možete videti unutrašnjost srca. Možete videti pretkomoru i komore i kako krv teče do arterija i vena. Baš ovako, studenti mogu da izoluju bilo koga i diseciraju ih na način na koji žele. To ne mora uvek da bude disekcija. Pošto je ovo digitalno, možemo da obrnemo proces disekcije. Hajde da vam pokažem. Počeću sa strukturom skeleta i mogu da dodam nekoliko unutrašnjih organa. Da. Možda na ovaj način mogu brzo da ih dodam. I mogu da gradim mišiće postepeno, baš ovako. Možemo da vidimo tetive i mišiće. Kada bih samo ja mogao tako brzo da gradim mišiće. (Smeh) Ovo je još jedan način da se uči anatomija. Još ću vam pokazati i ovo. Često se dešava da se doktori susreću sa pacijentima u vidu rendgenskih snimaka. Dakle, Anatomski sto pokazuje način na koji će anatomija biti prikazana na rengdenskom snimku. Takođe možete da komunicirate sa snimkom. i ako to želite, možete uporediti to sa time kako bi anatomija izgledala i na rendgenskom snimku. Kada završite samo vratite telo i ono je spremno za još jednu operaciju. Čini se da naš sto takođe može i da menja pol. Sada je ženskog roda. Ovo je Anatomski sto. Hvala vam. (Aplauz)