Return to the talk Watch the talk

Subtitles and Transcript

Select language

Translated by Nafissa Yakubova
Reviewed by Gulnoza Yakubova

0:17 Bu yerdan qay manzilga otlanamiz?

0:21 qanday qilib davom etamiz?

0:24 bu savollar meni hech tinch qo'ymaydi

0:31 bizning parcha- parcha bo'lgan siniq qoldiqlarimizga tirmashaman

0:37 va u meni yaralashdan to'xtamas

0:45 yaralar qayta qayta azob beraveradi

0:49 hayot esa bir chetda kutib turaveradi.

0:59 Hammaning aytgani shu vaqt barin davolar derlar

1:11 axir oramizdagi tubsiz bo'shliqchi?

1:20 Biz shunday kutib yuraveramizmi?

1:23 Bu yerda hech narsani ko'rib bo'lmaydi

1:26 Belgilar boshqa tomonga qaraydi

1:29 Biz esa yerga mixlangan kabi

1:36 parcha-parcha bo'lib bukilib, toliqqan yuzlarimiz

1:42 ming chaqirimda tikilib turgan o'limga qarab turar

1:50 Bor so'raganim faqat bir mo'jiza

1:56 men qayta tug'ilsamu salga ishonmaydigan bo'lsam

2:01 Hammaning aytgani shu vaqt barin davolar derlar

2:13 Lekin oramizdagi tubsiz bo'shliqchi?

2:22 Biz shunday kutib yuraveramizmi? Sovuqlarda o'tirib?

2:29 ungacha biz bu qorong'ilikda

2:32 yo'q bo'lib ketamiz

2:34 eski sahifalardagi chang kabi

2:38 sun'iy chiroqlar nurida

2:41 bizga berilgan birgina hayotda

2:45 nima bo'lishimiz kerakligi ko'rinadi

2:52 Hammaning aytgani shu

2:59 vaqt barin davolar derlar

3:05 axir oramizdagi

3:11 tubsiz bo'shliqchi?

3:14 Biz shunday kutib yuraveramizmi?

3:21 Terlab bo'lguncha?

3:27 Terlab bo'lguncha?

3:35 kutaveramizmi (Qarsaklar)