Hvorfor er dette 2 500 år gamle skipsvraket er så godt bevart? - Helen Farr og Jon Adams

445,669 views | Helen Farr og Jon Adams • TED-Ed