894,394 views | Hanna Huì • TED-Ed

Giftsporrar, anknäbbar och spetsiga penisar: Ett år i ett näbbdjurs liv - Gilad Bino