Geoffrey West:
Ջեֆրի Վեսթ՝ քաղաքների և ընկերությունների զարմացնող մաթեմատիկան

TEDGlobal 2011 · 17:33 · Filmed Jul 2011
Watch next...
James Howard Kunstler: The ghastly tragedy of the suburbs
arrow

Share this idea

1,416,533
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Ֆիզիկոս Ջեֆրի Վեսթը գտել է, որ պարզ մաթեմատիկական օրենքներն են կառավարում քաղաքների հատկությունները. հարստությունը, հանցավորության մակարդակը, քայլելու արագությունը և շատ այլ քաղաքային ասպեկտներ կարելի է դուրս բերել մի թվից՝ քաղաքի բնակչության թվից: TEDGlobal-ի երևակայությունը ցնցող այս ելույթում նա ցույց է տալիս, թե ինչպես է դա աշխատում և ինչպես են համանման օրենքները գործում օրգանիզմների և կորպորացիաների վրա:

Theorist
Physicist Geoffrey West believes that complex systems from organisms to cities are in many ways governed by simple laws — laws that can be discovered and analyzed. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

237 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.