Гери Флејк (Gary Flake): дали Пивот е пресвртница во истражувањето на Интернет?

797,401 views |
Gary Flake |
TED2010
• February 2010