آیا می‌توانید راه‌حلی برای مغالطه‌ای که یک کشور را از هم جدا کرده ارائه دهید؟ - الیزابت کاکس

686,322 views |
الیزابت کاکس |
TED-Ed
• February 2022