Bồ câu thống trị thế giới như thế nào - Elizabeth Carlen và Joanna Moles

670,765 views | Elizabeth Carlen và Joanna Moles • TED-Ed