1,653,797 views | دوین شومان • TED-Ed

ژن‌هایی که از والدینتان به ارث نمی‌برید (اما نمی‌توانید بدون آن‌ها زندگی کنید) - دوین شومان