۴ نوع پشیمانی - و آنچه در مورد خودتان به شما می آموزند

3,355,352 views |
دَنیل اچ. پینک |
TED Membership
• January 2022