Return to the talk Watch the talk

Subtitles and Transcript

Select language

Translated by Ville Martikainen
Reviewed by Ulla Vainio

0:11 Teen yhteistyötä bakteerien kanssa. Näytän nyt teille äskettäin tuottamaani kuvamateriaalia, jossa voi nähdä bakteerien keräävän mineraaleja ympäristöstään yhden tunnin aikana.

0:22 Videolla näkyvä liike on bakteerien aineenvaihduntaa, jonka seurauksena niille syntyy sähköinen varaus. Varaus puolestaan vetää puoleensa metalleja paikallisesta ympäristöstä. Kun metallit kerääntyvät bakteerin pinnalle, syntyy mineraaleja.

0:37 Yksi yleisimmistä ongelmista nykyihmisille on puhtaan juomaveden riittämätön saanti. Suolanpoistoprosessilla vedestä saa käyttökelpoista. Prosessia voi käyttää juomaveden tuottamiseen ja maanviljelyyn. Suolan poistaminen vedestä — erityisesti merivedestä — käänteisosmoosin avulla on elintärkeä tekniikka niille maille, joilla ei ole pääsyä puhtaaseen juomaveteen maapallon eri kolkissa.

1:01 Käänteisosmoosi merivedestä tapahtuu puoliläpäisevän kalvon läpi. Prosessissa merestä otetaan vettä, joka paineistetaan. Paine pakottaa meriveden puoliläpäisevän kalvon läpi. Prosessi vaatii energiaa ja tuottaa puhdasta vettä. Mutta jäljelle jää myös vahvaa suolaliuosta.

1:21 Menetelmä on hyvin kallis ja sen hinta onkin este monille maailman maista. Lisäksi jäljelle jäävä suolaliuos pumpataan usein takaisin mereen, mikä on haitallista meren ekologialle alueella, jonne liuos pumpataan.

1:34 Tällä hetkellä työskentelen Singaporessa, joka on maailman johtava alue suolanpoistoteknologiassa. Singapore aikoo tuottaa vuoteen 2060 mennessä 900 miljoonaa litraa päivässä suolanpoistolla puhdistettua vettä. Ohessa syntyy kuitenkin valtava määrä jäljelle jäävää suolaliuosta. Tässä vaiheessa yhteistyö bakteerien kanssa alkaa.

1:57 Tällä hetkellä tehtävänämme on kerätä metalleja, kuten kalsiumia, kaliumia ja magnesiumia suolaliuoksesta. Saatava magnesiumin määrä, 900 miljoonassa litrassa vettä, luo 3,4 miljardin euron suuruisen teollisuudenalan Singaporeen — maahan, jolla ei ole lainkaan luonnonvaroja.

2:19 Kuvitelkaapa luonnonvaroja hyödyntävä teollisuus aivan uudella tavalla. Kuvitelkaa teollisuus, joka ei saastuta maapalloa. Kuvitelkaa bakteerien auttavan meitä saavuttamaan se keräämällä, saostamalla ja sakkauttamalla mineraaleja ylijäävästä suolaliuksesta. Tässä on meneillään teollisuudenhaaran synty koeputkessa: teollisuuden, joka hyödyntää luonnonvaroja harmoniassa luonnon kanssa.

2:45 Kiitos.

2:46 (Aplodeja)