ကမ္ဘာမြေပေါ်က နေရာတိုင်းအတွက် စကားလုံး သုံးလုံးပါတဲ့ တိကျတဲ့ လိပ်စာတစ်ခု။

1,614,322 views |
Chris Sheldrick |
TEDGlobal 2017
• August 2017