Bonnie Bassler

Bonnie Bassler và cách vi khuẩn giao tiếp

2,194,003 views • 18:14
Subtitles in 39 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

Bonnie Bassler đã khám phá ra rằng vi khuẩn "nói chuyện" với nhau, thông qua ngôn ngữ hóa học, giúp chúng tự vệ và tấn công. Khám phá này có ý nghĩa quan trọng trong y học, công nghiệp và trong công cuộc tự khám phá của con người.

About the speaker
Bonnie Bassler · Molecular biologist

Bonnie Bassler studies how bacteria can communicate with one another, through chemical signals, to act as a unit. Her work could pave the way for new, more potent medicine.

Bonnie Bassler studies how bacteria can communicate with one another, through chemical signals, to act as a unit. Her work could pave the way for new, more potent medicine.