Bill Doyle

Бил Дойл: Лекуване на рак с електрически полета

544,896 views • 15:35
Subtitles in 28 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk
Transcript 28 languages
Translated by Bozhidar Bashkov
Reviewed by Kaloyana Milinova
0:11

Всеки в живота на нашето общество е докоснат от рака — ако не лично, то чрез любим човек, член на семейството, колега, приятел. И щом животът ни е докоснат от рака, бързо научаваме, че общо взето има три оръжия, или три средства на разположение да се борим с болестта: хирургия, радиация и химиотерапия. И щом се включим в терапевтичните решения, отново или лично, или с любимите ни хора и членове на семейството, също така бързо научаваме ползите, компромисите и ограниченията на тези средства.

0:56

Много съм благодарен на Джей и Марк, и на екипа на TEDMED за това, че ме поканиха днес да опиша едно четвърто средство, ново средство, което наричаме Тумор-Лекуващи Полета. Тумор-Лекуващите Полета са изобретени от Д-р Йорам Палти (Dr. Yoram Palti), почетен професор в Технион в Израел. Те използват ниско-интензитетни електрически полета да лекуват рака. За да разберем как действат Тумор-Лекуващите Полета, първо трябва да разберем какво са електрическите полета.

1:29

Позволете ми първо да адресирам няколко популярни заблуди. На първо място, електрическите полета не са електрически ток, който преминава през тъканта. Електрическите полета не са йонизиращи лъчения подобни на рентгеновите лъчи или протонните лъчи, които бомбардират тъканта, за да разстроят ДНК. И електрическите полета не са магнетизъм. Електрическите полета са всъщност силови полета. И тези сили оказват влияние, привличат тела, които имат електричен заряд.

2:09

Най-добрият начин да се визуализира електрическото поле, е да си представиш гравитацията. Гравитацията също е силово поле, което влияе на масите. Всеки от нас може да си представи астронавтите в космоса. Те се носят свободно в три измерения, без да им действат каквито и да било сили. Но когато космическата совалка се върне на Земята и когато астронавтите навлязат в гравитационното поле на Земята, те започват да виждат ефектите на гравитацията. Започват да бъдат привлечени към Земята. И щом се приземят, те са в пълно съответствие с гравитационното поле. Ние, разбира се, сме заседнали в гравитационното поле на Земята в момента. Заради това всички сте по столовете си. И заради това трябва да използваме мускулната си енергия, за да се изправим, да се разхождаме и да повдигаме неща.

2:55

При рака клетките се делят бързо и водят до неконтролиран туморен растеж. Можем да си представим клетката от електрическа гледна точка, сякаш е мини совалка. В тази совалка имаме генетичния материал, хромозомите, в рамките на ядрото. А извън него в цитоплазмената "супа" имаме няколко протеина, които са необходими за деленето на клетките, които се носят свободно в "супата" в три измерения. Важно е да се отбележи, че тези специални протеини са сред най-силно заредените обекти в нашето тяло. Когато започне деленето на клетките, ядрото се разпада, хромозомите се подреждат по средата на клетката и тези специални протеини претърпяват триизмерна последователност, при която те се свързват, и буквално щракват на място от край до край, за да образуват вериги. Тези вериги пък прогресират и се свързват с общия материал, и издърпват генетичния материал от една клетка в две клетки. И именно по този начин една ракова клетка се превръща в две ракови клетки, две ракови клетки се превръщат в четири и в крайна сметка имаме неконтролиран туморен растеж.

4:18

Тумор-Лекуващите Полета използват външно поставени датчици, прикрепени към полеви генератор, за да създадат изкуствено електрическо поле на совалката. И щом тази клетъчна совалка е в рамките на електрическото поле, то въздейства на тези високо заредени протеини и ги подрежда. И така предотвратява образуването на тези вериги, тези митотични вретена, които са необходими, за да изтеглят генетичния материал в дъщерните клетки. Виждаме, че клетките се опитват са се делят в продължение на няколко часа. И те или ще преминат в т. нар. клетъчно самоубийство, програмирана клетъчна смърт, или ще образуват нездравословни дъщерни клетки и ще преминат в апоптоза, щом се разделят. И ние можем да наблюдаваме това.

5:18

Следващото нещо, което ще ви покажа, са два инвитро опита. Това са култури, идентични култури, от цервикални ракови клетки. И сме оцветили тези култури със зелена флуоресцентна боя, за да може да видим протеините, които образуват тези вериги. На първия клип се вижда деленето на нормална клетка без Тумор-Лекуващите Полета. Това, което виждаме, е преди всичко една много активна култура, много разделяния, както и много ясни ядра, след разделянето на клетките. И можем да видим деленето им през цялото време. Когато приложим полетата — отново, в идентична времева скала върху идентичната култура — ще видите нещо различно. Клетките се нагласят за делене, но са много статични в това положение. Ще видим две клетки в горната част на екрана как се опитват са се делят. Тази с кръговете успява. Но вижте колко много протеин е още из ядрото, дори в делящата се клетка. Онази горе даже не може да се раздели. А също това образуване на мехури, това мембранно пенене, е отличителен белег на апоптозата в тази клетка.

6:36

Формиране на здрави митотични вретена е необходимо за деленето на всички видове клетки. Приложили сме Тумор-Лекуващи Полета на над 20 различни рака в лабораторията и виждаме този ефект във всички тях. Важно е да отбележим обаче, че тези Тумор-Лекуващи Полета не оказват влияние на нормалните неделящи се клетки.

7:02

Преди 10 години Д-р Палти основа компания, наречена Новокюър (Novocure), за да развие това откритие в практическа терапия на пациенти. Оттогава Новокюър е развил две системи — една система за ракови заболявания в главата и друга система за ракови заболявания в туловището. Първото раково заболяване, на което се спряхме, е смъртоносният рак на мозъка, GBM. GBM засяга около 10 хил. души в САЩ всяка година. Това е смъртна присъда. Очакваното петгодишно оцеляване е по-малко от 5%. И типичният пациент с оптимална терапия преживява малко над година и само около седем месеца от времето, когато ракът е лекуван за първи път, след което се връща и започва да расте отново.

7:58

Новокюър проведе първата си фаза от три рандомизирани опита с пациенти с повтарящ се GBM. Това са пациенти, които са били оперирани, получили са висока доза радиация на главата и първа серия химиотерапия, и които са били неуспешни и туморът е израстнал отново. Разделихме пациентите на две групи. Първата група получиха втора серия химиотерапия, която се очаква да удвои продължителността на живот, в сравнение с липсата на каквото и да е лечение. А втората група получи само терапия от Тумор-Лекуващи Полета. Това, което видяхме в този опит, е, че продължителност на живот и на двете групи — групата, лекувана с химиотерапия и групата с Тумор-Лекуващи Полета — бе една и съща. Но е важно да отбележим, че групата с Тумор-Лекуващи Полета не претърпя нито една от нежеланите лекарствени реакции типични за пациенти, подложени на химиотерапия. При тях нямаше болка, нямаше никакви инфекции. Нямаше гадене, диария, запек, умора, както бихме очаквали.

9:08

Въз основа на този опит, през април миналата година Администрацията по Храните и Лекарствата (FDA) одобри Тумор-Лекуващите Полета за лекуване на пациенти с повтарящ се GBM. Особено важно, за първи път в историята Администрацията по Храните и Лекарствата включи в одобрението си на онкологично лечение аргумент за качеството на живот.

9:32

Така че сега се радвам да ви покажа един от пациентите от този опит. Робърт Дил-Бънди (Robert Dill-Bundi) е известен швейцарски шампион по колоездене. Той спечели златния медал в Москва в надпреварата на 4000 метра. И преди пет години Робърт бе диагностициран с GBM. Той получи стандартните лечения. Оперираха го. Получи висока доза радиация на главата. Получи и първа серия химиотерапия. Година след лечението — всъщност това е неговият изходен ЯМР (ядрен магнитен резонанс). Можете да видите, че черните области в горния десен квадрант са области, където е бил опериран. И година след това лечение, туморът му нарастна с пълна сила. Тази мъглива бяла маса, която виждате, е повторната поява на тумора.

10:29

При това положение докторите му бяха казали, че му остават 3 месеца живот. Той се включи в опита ни. И ето тук виждаме как му правят терапия. На първо място, тези електроди не са инвазивни. Те са прикрепени към кожата в областта на тумора. Тук може да видите, че техникът ги поставя подобно на превръзки. Пациентите се научават да го правят сами. А след това пациентите могат да извършват всички дейности на ежедневния си живот. Няма я онази умора. Няма я онази т. нар. "химио глава". Няма никакво усещане. Не влияе на компютрите или електронната техника. И терапията се доставя непрекъснато у дома, без да е необходимо да се ходи до болницата периодично или постоянно.

11:22

Това са ЯМР резултатите на Робърт, отново, само с ТЛП лечението. Това е терапия, която изисква време, за да проработи. Това е медицинско устройство; работи като е включено. Но както виждаме, до шестия месец туморът е отговорил и е започнал да се топи. Още е там. До 12-тия месец бихме могли да спорим дали има останал материал по краищата, но общо взето е напълно изчезнал. Минали са пет години от диагнозата на Робърт и той е жив, но по-важно, той е здрав и е на работа. Ще му позволя в този съвсем кратък клип да опише впечатленията си от терапията със свои думи.

12:11

(Видео) Робърт Дил-Бънди: Качеството ми на живот, оценявам днес малко по-различно от това, което повечето хора биха предположили. Аз съм най, най-щастливият човек на света. И абсолютно всяка сутрин ценя живота. Всяка нощ заспивам много добре и съм, повтарям, най-щастливият човек на света, и съм благодарен, че съм жив.

12:41

БД: Новокюър действа и при рака на белия дроб като втора цел. Провели сме опит втора фаза в Швейцария с, отново, повтарящи се пациенти — пациенти, които са лекувани със стандартна терапия и чийто рак се е върнал. Ще ви покажа още един клип на жена на име Лидия (Lydia). Лидия е 66-годишна фермерка в Швейцария. Тя бе диагностицирана с рак на белия дроб преди пет години. Преминала е четири различни режима на химиотерапия в период от две години, никой от които не е оказал ефект. Ракът ѝ продължил да расте. Преди три години тя се включи в опит с рак на белия дроб на Новокюър.

13:25

Може да видите, в нейния случай, тя носи масивите датчици, един отпред на гърдите и на гърба, а другия чифт отстрани на дробовете. Можете да видите полевия генератор на Тумор-Лекуващите Полета, но по-важно е, че можете да видите и как тя си живее живота. Тя се грижи за фермата си. Занимава се с децата и внуците си. А когато говорихме с нея, каза, че когато била подложена на химиотерапия, е трябвало да ходи до болницата всеки месец за вливки. Цялото ѝ семейство е страдало, когато профилът на страничните ѝ ефекти се появил и отминал. Сега тя може да ръководи всички дейности във фермата. Това е само началото.

14:05

(♪ аплодисменти ♪)

14:12

В лабораторията сме наблюдавали огромна синергия между химиотерапията и Тумор-Лекуващите Полета. Сега са предприети изследвания във Факултета по Медицина в Харвард да се изберат оптималните съчетания, за да се максимизира тази полза. Също така вярваме, че Тумор-Лекуващите Полета ще действат с радиация и ще прекъснат механизмите на самовъзстановяване, които наблюдаваме. Сега е в ход нов изследователски проект в Каролинска, Швеция, който да докаже тази хипотеза.

14:39

Планирали сме още опити за рак на белия дроб, рак на панкреаса, рак на яйчниците и рак на гърдата. И аз силно вярвам, че в следващите 10 години Тумор-Лекуващите Полета ще са налично оръжие за доктори и пациенти за всички тези най-трудно лечими солидни тумори. Също така много се надявам, че в следващите десетилетия ще направим големи крачки в намаляване на смъртността, която е била такова предизвикателство при тази болест.

15:14

Благодаря ви.

15:16

(♪ аплодисменти ♪)

Хирургията, химиотерапията и радиацията са най-известните методи за лечение на рака. В TEDMED Бил Дойл представя един нов подход, наречен Тумор-Лекуващи Полета, който използва електрически полета, за да попречи на деленето на раковите клетки. Все още в зародиш — и одобрено само за някои видове рак — лечението идва с едно голямо предимство: качеството на живот.

About the speaker
Bill Doyle · Engineer

With his company Novocure, Bill Doyle works to bring breakthrough medical technologies to doctors and patients.

With his company Novocure, Bill Doyle works to bring breakthrough medical technologies to doctors and patients.